CHAT2LEARN
Τεχνολογίες Chatbot για την εκπαίδευση ενηλίκων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα
Ερευνητικό έργο

Οι εταίροι του έργου


Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) ιδρύθηκε επίσημα το 1989. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει πέντε σχολές, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τις Κοινωνικές Επιστήμες και Επιστήμες της Αγωγής, την Ιατρική σχολή και την σχολή Θετικές και Εφαρμοσμένων Επιστήμων, όπου υπάγεται το τμήμα Πληροφορικής όπου είναι ένα από τα πιο ενεργά Τμήματα του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα είναι πολύ ενεργό στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ενώ έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στην προσέλκυση χρηματοδότησης από τη περίοδο που η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική χρηματοδότηση βρίσκεται επί του παρόντος σε επίπεδο περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο CHAT2LEARN Erasmus + μέσω του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Διαδικτύου (SEIT), αναπόσπαστο τμήμα του Τμήματος Πληροφορικής.

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Διαδικτύου (SEIT) επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες σε δύο σημαντικούς τομείς της Πληροφορικής, δηλαδή Μηχανικής Λογισμικού και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου. Το εργαστήριο συμμετέχει επίσης ενεργά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τις πολυμεσικές πλατφόρμες επικοινωνίας για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων, την ενεργό γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Το SEIT διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εφαρμογής ΤΠΕ στην ηλεκτρονική μάθηση, και την εξ αποστάσεως μάθηση γενικά, καθώς και τη διά βίου μάθηση ειδικότερα. Όσον αφορά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με το Erasmus +, το SEIT έχει συντονίσει πρόσφατα τέσσερα έργα Erasmus + (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA), επί του παρόντος συντονίζει δύο ερευνητικά έργα Erasmus +: CHAT2LEARN (ξεκίνησε το 2021) και WINGS (ξεκίνησε το 2018), και επίσης συμμετέχει σε 19 ακόμη: DIGIWATER, FARM, ALIVE, Digi-Aging, DiGi4ME, KAEBUP, EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi -Αθλητισμός και Job-Jo. Το SEIT έχει επίσης συμμετάσχει σε 13 έργα Leonardo da Vinci, 3 έργα EUMEDIS, 2 FP (Framework Programs), 1 INCO-DC και 3 έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Συμμετείχε επίσης στο έργο EMUNI και στην πρωτοβουλία VUSCC, που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής ή τη μεταρρύθμιση και την πιστοποίηση προσόντων, καθώς και στο έργο Interreg IVC Innofun, σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η SEIT συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο έργα AAL: eSticky και GUIDed, και σε ένα εθνικό έργο: ReaDI-STANCE.

Никанор ООД

Никанор ООД е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в областта на подбор на персонал, обучението на възрастни, всичко в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Фирмата е лицензирана от NAVET, като център за професионално обучение за възрастни и център за информация и професионално ориентиране. Никанор е член на EfVET (една от водещите европейски професионални асоциации, създадена от и за доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО).) Фирмата е съосновател и член на международната мрежа LET HER IN (Целта на мрежата е да обедини усилията си за разработване и прилагане на по-силни и по-качествени инициативи, които да дадат възможност на жените да разкрият своя потенциал.)

Компанията работи на местно и международно ниво, в зависимост от проектите, които има. Никанор предлага професионални обучения в над 32 специалности, езикови курсове и обучения за меки умения. Непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови обучителни модули. Нашият фокус е не само върху съдържанието на курса, но и върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи. Ние предлагаме обучения в класната стая, онлайн обучения, смесено обучение, виртуални класни стаи и др.

Никанор също предлага неформално обучение и има за цел да насърчи младежкото участие в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество …). Всички проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават ученето през целия живот и развиват комуникацията, лидерството и професионалните умения на участниците.

Lidi Smart Solutions

Το Lidi Smart Solutions ιδρύθηκε για την προώθηση των τελευταίων τάσεων στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας διαδικτυακή εκπαίδευση για ενήλικες και νέους σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακών πλατφορμών εκπαίδευσης και εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης. Από εκεί, αναπτυχθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε τις τεχνολογίες αιχμής, προσπαθώντας να τις απομυθοποιήσουμε και να αυξήσουμε την προσβασιμότητα σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Μέσω αυτών μας δοθηκε η ευκαιρία να ενδυναμώσουμε μεγάλες κοινότητες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι πρόσφατες προσπάθειές μας περιλαμβάνουν την εξερεύνηση των διαφόρων χρήσεων για ανατρεπτικές τεχνολογίες blockchain και AI, καθώς και μια σύνθεση περιεχομένου για MOOCs, συμβάλλοντας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Η επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα πεδία μας και έχει ως αποτέλεσμα ανάπτυξης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικού υλικού. Επικεντρωνόμαστε στη διδασκαλία και την παροχή βοήθειας σε αρχάριους και μη επιχειρηματίες που διαθέτουν την σχετική γνώση και την προηγμένη δέσμη δεξιοτήτων του επιχειρηματία. Μεταξύ των στόχων μας είναι να διευρύνουμε την κατανόηση των προς χρήση πλατφορμών και εργαλείων μεταφοράς και απόθεσης, καθώς και των άλλων ψηφιακών μέσων που υπάρχουν. Η ένταξη ορισμένων από αυτά στο εργασιακό περιβάλλον θα εξοπλίσει τους επιχειρηματίες να είναι ανταγωνιστικά μέλη στο τομέα της επιχειρηματικότητας. Η κατανόηση των νέων τεχνολογιών θα βοηθούσαν να ανακαλύψουν νέες επιχειρηματικές προοπτικές ή να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Η εταιρεία εδρεύει στην Ολλανδία.

ASSET BASILICATA azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata

ASSET - Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata - είναι ένας οργανισμός του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας της Basilicata (σύμφωνα με την παρ. 32 του βασιλικού διατάγματος 2011/1934 και της παρ. 2 του νόμου 580/1993 ) την 1η Μαΐου 2019 μετά τη συγχώνευση με την ενσωμάτωση των δύο προηγούμενων οργανισμών (FORIM και CESP) των πρώην Εμπορικών Επιμελητηρίων της Potenza και της Matera, που ενώθηκαν στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Basilicata.
Οι «Aziende Speciali» είναι οργανικοί φορείς των εμπορικών επιμελητηρίων που τους έχουν δημιουργήσει και λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες τους, βοηθώντας στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων τους (παρ. 2, εδάφιο 5 του νόμου 580/1993).

Το ASSET είναι ένας δημόσιος οργανισμός που μεταξύ των νόμιμων καθηκόντων του παρέχει:

 • κατάρτιση και εκπαίδευση επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους επιχειρηματίες (οι δύο πρώην οργανισμοί έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 20.000 ώρες κατάρτισης). η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα εφαρμόζεται ακόμη και σε έργα που έχουν σχεδιαστεί για μαθητές γυμνασίου και κολεγίου
 • υποστήριξη για την έναρξη νέων επιχειρήσεων μέσω πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (έρευνα αγοράς, επιδοτούμενα δάνεια, αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών και ούτω καθεξής). Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουμε βοηθήσει την έναρξη 165 νέων επιχειρήσεων, που λειτουργούν σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 • επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική: Το ASSET συνεργάζεται με 20 γυμνάσια και το περιφερειακό Πανεπιστήμιο και έχει συμμετάσχει στις δράσεις του περισσότερους από 1800 μαθητές.
 • οργάνωση εμπειριών «μάθησης βάσει εργασίας» που επιτρέπει στους μαθητές γυμνασίου να εναλλάσσουν μικρές περιόδους ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (ή άλλων επιχειρηματικών πρακτικών) στη διδασκαλία στην τάξη: περίπου 440 μαθητές έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν.
 • υπηρεσίες υποστήριξης της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας στις τοπικές ΜΜΕ ·
 • προώθηση σε διεθνείς αγορές τοπικών επιχειρήσεων ·
 • πιστοποίηση τυπικών και παραδοσιακών προϊόντων κ.λπ.

Όντας δημόσιος οργανισμός, το ASSET δεν έχει εμπορικούς σκοπούς, αλλά στοχεύει στην προβολή και εκτέλεση υπηρεσιών και έργων που μπορούν να ξεκινήσουν ένα οικονομικό οικοσύστημα χρήσιμο για την έναρξη, ανάπτυξη και βελτίωση των τοπικών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό επενδύει στους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, προτείνει και συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών (π.χ. στους τομείς των μεθοδολογιών μάθησης βάσει της εργασίας ή της υποστήριξης σε νέους επιχειρηματίες ), συνεργάζεται με την Περιφέρεια Basilicata σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης κ.λπ. πάντα με στόχο την ενεργοποίηση συνεργιών με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους της περιοχής.

Η ASSET έχει επί του παρόντος 23 μόνιμους υπαλλήλους που κατανέμονται μεταξύ των πέντε λειτουργικών τομέων (ή Μονάδων) του Οργανισμού (εσωτερίκευση και ψηφιοποίηση των MSME, διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, εξωδικαστική επίλυση διαφορών και πρόληψη εταιρικών κρίσεων · έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων που καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης · υπηρεσίες προς επιχειρήσεις · ευρωπαϊκά έργα, επαγγελματική καθοδήγηση και κατάρτιση, μάθηση σχετική με την εργασία και υπηρεσία νέων επιχειρήσεων).

DOM SPAIN S.L.U., SPAIN

Το DomSpain (DS Formacio) είναι μια Συμβουλευτική Εταιρεία Εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα.

Το τμήμα κατάρτισης του DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις κύριες κατευθύνσεις:

 • μαθήματα για ενήλικες μαθητές, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, μαγειρικής, χορού και μαθημάτων προσωπικής ανάπτυξης
 • ΕΕΚ: ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, επαγγελματικής απασχόλησης, εκμάθηση βάσει εργασίας
 • εκπαίδευση σε παιδαγωγούς: βελτίωση των ικανοτήτων ξένων γλωσσών, χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας
 • εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά σχολείου και γονείς, συμπεριλαμβανομένων ξένων γλωσσών, κωδικοποίησης και ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Η εταιρεία παρέχει μαθήματα δια ζώσης και διαδικτυακά.
Τα μαθήματα και οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και σε 6 κοινοτικά κέντρα και 5 σχολεία της επαρχίας Tarragona. Απασχολούμε περισσότερους από 40 εκπαιδευτικούς και μετράμε με περίπου 1400 μαθητές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Το DomSpain διαθέτει μια υψηλής ειδίκευσης ομάδα πληροφορικής που έχει υλοποιήσει διάφορα εθνικά και διεθνή έργα που περιλαμβάνουν ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών.

Επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων και των οργανώσεων, καθώς και στην εργασία σε κοινωνικά ζητήματα, εμπλέκοντας στις δραστηριότητές μας όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των κυβερνητικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα.

Skip to content