CHAT2LEARN
Chatbottechnologieën voor onderwijs in digitaal ondernemerschap aan volwassen leerlingen
HET PROJECT

ONZE PARTNERS


De Universiteit van Cyprus

De Universiteit van Cyprus (UCY) werd officieel opgericht in 1989. De universiteit heeft vijf faculteiten: Pure en Applied Wetenschappen, Economie en Management, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen, Letteren en onlangs gevormde Faculteit Ingenieurswetenschappen. Het Departement Computerwetenschappen, behorend tot de Faculteit Pure en Applied Wetenschappen, is een van de meest actieve afdelingen van de Universiteit. Het departement is zeer actief op het gebied van informatietechnologie en communicatie, terwijl het ook erg actief is geweest in het aantrekken van financiering. Sinds Cyprus toetrad tot de E.U. heeft het department deelgenomen aan meer dan 150 projecten die worden gefinancierd door verschillende programma’s van de Europese Unie. De totale financiering bedraagt momenteel ongeveer 30 miljoen euro. De Universiteit van Cyprus neemt deel aan het CHAT2LEARN Erasmus + project via het Software Engineering and Internet Technologies (SEIT) Laboratory, een integraal onderdeel van het Departement Computerwetenschappen.

Het Software Engineering en Internet Technologies (SEIT) Laboratorium richt zijn onderzoeksactiviteiten op twee belangrijke gebieden van de informatietechnologie, namelijk software engineering en internettechnologieën. Het lab is ook actief betrokken bij activiteiten met betrekking tot e-business, e-overheid, multimediacommunicatieplatforms en kaders voor sociale inclusie van ouderen, actief ouder worden en zelfstandig leven. SEIT heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het toepassen van ICT op e-learning, m-learning, open en afstandsonderwijs in het algemeen en levenslang leren in het bijzonder. Met betrekking tot alleen de Erasmus + gerelateerde thema’s heeft SEIT onlangs vier Erasmus + projecten (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA) gecoördineerd, en biedt momenteel coordinatie en ondersteuning bij twee Erasmus + projecten: CHAT2LEARN (gestart in 2021) en WINGS (gestart in 2018). Tevens neemt deze deel aan 19 andere projecten, zoals: DIGIWATER, FARM, ALIVE, Digi-Aging, DiGi4ME, KAEBUP, EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi -Sporting en Job-Jo. S EIT heeft ook deelgenomen aan 13 Leonardo da Vinci-projecten, 3 EUMEDIS-projecten, 2 FP (kaderprogramma’s), 1 INCO-DC en heeft 3 projecten gefinancierd door nationale fondsen. Het heeft ook deelgenomen aan het EMUNI-project en het VUSCC-initiatief, beide gerelateerd aan beleidsvorming of hervorming en kwalificatie-accreditatie, evenals aan het Interreg IVC-project Innofun, over het ontwikkelen van beleid voor ondernemerschap en innovatie. SEIT neemt momenteel deel aan twee AAL-projecten: eSticky en GUIDed, en aan één nationaal project: ReaDI-STANCE.

NIKANOR Ltd

Nikanor Ltd werd in 2002 opgericht als een privébedrijf dat zich bezighoudt met werving, opleiding voor volwassenen en personeelsbeheer- en ontwikkeling. We zijn erkend door NAVET als een beroepsopleidingscentrum voor volwassenen en als een centrum voor informatie en begeleiding. Nikanor Ltd is lid van EfVET (een van de leidende Europese beroepsverenigingen die is opgericht door en voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (VET).) Wij zijn medeoprichters en leden van het internationale netwerk LET HER IN. Het doel van het netwerk is om krachten te bundelen om sterkere en kwalitatief betere initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren om vrouwen in staat te stellen hun potentieel te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Het bedrijf opereert op lokaal en internationaal niveau. Het biedt beroepsopleidingen in 32 specialismen, taalcursussen en soft skill-trainingen. We updaten onze programma’s continu en ontwikkelen nieuwe trainingsmodules. Onze focus ligt niet alleen op cursusinhoud, maar ook op het verbeteren van de methodologie en het opnemen van moderne pedagogische tools en methoden. We bieden klassikale trainingen, online trainingen, blended learning (gemengd leren), virtuele klaslokalen, enz.

Nikanor Ltd biedt ook informeel en niet-formeel leren en heeft tot doel de deelname van jongeren aan sociale projecten en programma’s op lokaal niveau (culturele integratie, vrijwilligerswerk, ondernemerschap) te bevorderen. Al onze projecten en initiatieven hebben tot doel opvoeders, leraren, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma’s die een leven lang leren bevorderen, ook bij het faciliteren van doorontwikkeling van de communicatie-, leiderschaps- en beroepsvaardigheden van de deelnemers.

Lidi Smart Solutions

Lidi Smart Solutions is opgericht om de nieuwste trends in het digitale era te promoten en biedt webonderwijs aan volwassenen en jongeren op diverse gebieden. Tot onze kernactiviteiten behoren het ontwikkelen en implementeren van online onderwijsplatforms en e-learningtools. Van daaruit hebben wij een doorgroei gemaakt in het ontwikkelen van de meest geavanceerde technologieen, met als doel deze helder en toegankelijk te maken niet alleen voor deskundigen en professionals maar ook voor de brede publiek. Hierdoor krijgen grotere gemeenschappen de kans om de veeleisende uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Onze huidige projecten omvatten het onderzoeken van de verschillende toepassingen van disruptieve blockchain- en AI-technologieën, evenals een inhoudssynthese voor MOOC’s, die bijdragen aan door de EU gefinancierde projecten.

Ondernemerschap ligt met name in het bereik van onze belangen en heeft geresulteerd in een aantal trainingsmaterialen. Onze focus ligt op het opleiden en helpen van beginnende en bestaande ondernemers om relevante en up-to-date kennis te verkrijgen en waardevolle ondernemerskwaliteiten en competenties op gevorderdniveau te ontwikkelen. Een van onze doelen is het verbreden van het begrip van kant-en-klare drag-and-drop-platforms en -tools, evenals de andere bestaande digitale instrumenten. Integreren van sommige in de werkomgeving zal de ondernemers toerusten om concurrerende leden van het ondernemerschapsecosysteem te worden. Het begrijpen van de grondslagen van tal van de nieuwste technologieën helpt nieuwe inzichten en innovatieve bedrijfsperspectieven te herkennen en geeft bestaande bedrijven een boost.

Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

ASSET BASILICATA azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata

ASSET - Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata - is een Agentschap van de Kamer van Koophandel, Industrie, Vakmanschap en Landbouw van Basilicata opgericht (overeenkomstig Par. 32 van Koninklijk Besluit 2011/1934 en Par. 2 van Wet 580/1993 ) op 1 mei 2019 na de fusie door oprichting van de twee voormalige agentschappen (FORIM en CESP) van de voormalige kamers van Koophandel van Potenza en Matera, nu verenigd in de kamer van Koophandel van Basilicata.
De “Aziende Speciali” zijn instrumentele agentschappen van de Kamers van Koophandel die ze hebben opgericht en werken volgens hun richtlijnen en die helpen bij de uitvoering van hun programma’s en projecten (paragraaf 2, paragraaf 5 van wet 580/1993).

ASSET is een publiekrechtelijke instelling met onder meer de volgende wettelijke taken:

 • opleiding en onderwijs in het bedrijfsleven en ondernemerschap, met bijzondere aandacht voor beginnende ondernemers (de twee voormalige agentschappen hebben meer dan 20.000 uur aan opleiding gevolgd); het ondernemerschapsonderwijs wordt zelfs geïmplementeerd in projecten die zijn ontworpen voor middelbare scholieren en studenten;
 • ondersteuning bij het opstarten van nieuwe bedrijven door middel van informatie- en adviesdiensten (marktonderzoek, gesubsidieerde leningen, beoordeling van business ideeën, enzovoort); in de afgelopen acht jaar hebben we geholpen bij de start van 165 nieuwe ondernemingen, actief in alle sectoren, inclusief innovatieve start-ups;
 • beroepskeuzebegeleiding en -advies: ASSET werkt samen met 20 middelbare scholen en de regionale universiteit en heeft bij haar acties meer dan 1800 studenten betrokken;
 • organisatie van “leerwerkplek” -ervaringen waardoor middelbare scholieren korte periodes van in-company training (of andere zakelijke praktijken) kunnen afgewisseld worden met lesgeven in de klas: tot dusver hebben ongeveer 440 studenten deelgenomen aan de uitgevoerde acties;
 • diensten ter ondersteuning van technologische en organisatorische innovatie in lokale KMO’s;
 • promotie op internationale markten van lokale ondernemingen;
 • certificering van traditionele producten enz.

Als publieke organisatie heeft ASSET geen commerciële doeleinden, maar beoogt het introduceren en uitvoeren van diensten en projecten die in staat zijn om een economisch ecosysteem op te starten dat nuttig is voor het opstarten, ontwikkelen en verbeteren van de lokale bedrijven. Om die reden investeert het menselijke en economische middelen om projecten en activiteiten uit te voeren over de hierboven genoemde onderwerpen, en neemt actief deel aan netwerken van openbare en particuliere organisaties (bijv. op het gebied van werkgebaseerde leermethoden of de ondersteuning van nieuwe ondernemers ), werkt samen met de Basilicata-regio aan een actief werkgelegenheidsbeleid, enz., altijd met oog op synergie met alle relevante belanghebbenden van de regio.

ASSET heeft momenteel 23 vaste medewerkers, verdeeld over de vijf functionele gebieden (of eenheden) van het Agentschap (internalisering en digitalisering van de MSME’s; bemiddeling, verzoening, buitengerechtelijke geschillenbeslechting en preventie van bedrijfscrisis; controle en certificering van producten met geografische aanduidingen of namen van oorsprong; diensten aan bedrijven; Europese projecten, beroepskeuzebegeleiding en -opleiding, werkgerelateerd leren en service voor nieuwe bedrijven).

DOM SPAIN S.L.U., SPANJE

DomSpain (DS Formacio) is een opleidings- en adviesbureau dat actief is op nationaal en internationaal niveau. Het biedt een scala aan diensten aan de openbare en particuliere sector van Spanje en neemt actief deel aan internationale regelingen.

De trainingsafdeling van DomSpain ontwikkelt educatieve programma’s in vier hoofdrichtingen:

 • cursussen voor volwassenen, waaronder vreemde talen, ICT, kooklessen, dans en persoonlijke groei;
 • VET: ICT, vreemde talen, inzetbaarheid, werkplekleren;
 • opleidingen voor docenten: verbetering van vreemde taalvaardigheden, gebruik van digitale tools en nieuwe lesmethoden;
 • buitenschoolse activiteiten voor schoolkinderen en ouders, met inbegrip van vreemde talen, codering en internetveiligheid.

Het bedrijf biedt zowel persoonlijke als online lessen aan.
De cursussen en trainingen worden zowel in ons eigen pand als in 6 gemeenschapscentra en 5 scholen in de provincie Tarragona uitgevoerd. We hebben meer dan 40 docenten in dienst en tellen elk academiejaar zo’n 1400 studenten.
DomSpain heeft een hooggekwalificeerd IT-team dat verschillende nationale en internationale projecten heeft geïmplementeerd met betrekking tot de ontwikkeling van educatieve platforms.

Het richt zich ook op het versterken van de capaciteit van kleine ondernemingen en organisaties, en is ook gericht op sociale kwesties, waarbij alle leden van de gemeenschap bij onze activiteiten worden betrokken, inclusief werkgevers en overheidsfunctionarissen op alle niveaus.

Skip to content