CHAT2LEARN
Chatbot technologies for digital entrepreneurship education of adult learners
ПРОЕКТЪТ

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Университетът в Кипър

Университетът в Кипър (UCY) е официално основан през 1989 г. Университетът има пет факултета: Приложни науки, икономика и управление, хуманитарни и социални науки, библиотекраски и наскоро сформирания инженерен факултет. Катедрата по компютърни науки, принадлежаща към Факултета по Приложни науки, е един от най-активните отдели на университета. Департаментът е много активен в областта на информационните и комуникации технологии, като същевременно е много активен в привличането на европейско финансиране откакто Кипър се присъедини към ЕС. Този департамент е участвал в над 150 проекта, финансирани от различни програми на Европейския съюз. Понастоящем общото финансиране е на ниво от около 30 MEURO. Университетът на Кипър участва в проекта CHAT2LEARN Erasmus + чрез лабораторията си за софтуерно инженерство и интернет технологии (SEIT), неразделна част от Катедрата по компютърни науки.

Лабораторията за софтуерно инженерство и интернет технологии (SEIT) фокусира своите изследователски дейности върху две важни области на информационните технологии, а именно софтуерно инженерство и интернет технологии. Лабораторията участва активно и в дейности, свързани с дигиталния бизнес, дигиталното управление, мултимедийните комуникационни платформи и такива за социално включване на възрастните хора. SEIT има богат опит в областта на прилагането на ИКТ за дигитално обучение, смесено и дистанционно обучение като цяло, както и в частност обучението през целия живот. Що се отнася само до темите, свързани с Еразъм +, наскоро SEIT координира четири проекта по програма Еразъм + (VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA), понастоящем координира два проекта по програма Еразъм +: CHAT2LEARN (започнал през 2021 г.) и WINGS (започнал през 2018 г.), както и участва в още 19: DIGIWATER, FARM, ALIVE, Digi-Aging, DiGi4ME, KAEBUP, EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi -Спорт и Job-Jo. SEIT също е участвал в 13 проекта на Леонардо да Винчи, 3 проекта на EUMEDIS, 2 проекта по рамкови програми, 1 INCO-DC и 3 проекта, финансирани от национални фондове. Също така SEIT участва в проекта EMUNI и инициативата VUSCC, свързани както с разработване на политики, така и с реформи и акредитация на квалификации, както и в проекта Interreg IVC Innofun за разработване на политики за предприемачество и иновации. Понастоящем SEIT участва в два AAL проекта: eSticky и GUIDed и в един национален проект: ReaDI-STANCE.

Никанор

Nikanor Ltd was established in 2002 as a private company working in the field of recruitment, adults training and human resources management and development. We’re licensed by NAVET as an adults vocational training center and for a Center for Information and Guidance. Nikanor Ltd is a member of EfVET (one of the leading European-wide professional associations which has been created by, and for, Vocational Education and Training (VET) providers.) We are co-founders and members of the International Network LET HER IN ( The aim of the network is to join forces to develop and implement stronger and higher-quality initiatives to empower women to discover their potential.)

The company operates on the local and on international level, depending on the projects it has. It offers vocational trainings in 32 specialties, language courses and soft skill trainings. We continuously update our programmes and develop new training modules. Our focus is not only on course content but also on improving methodology and including modern pedagogical tools and methods. We offer classroom-based trainings, online trainings, blended learning, virtual classrooms, etc.

Nikanor Ltd also offers informal and non-formal learning and aims to promote youth participation in social projects and programmes at local level (cultural integration, volunteering, entrepreneurship…). All our projects and initiatives aim to involve educators, teachers, professors, students and the whole community in carrying out projects and programmes that promote life-long learning and develop participants' communication, leadership and occupational skills.

Lidi Smart Solutions

Lidi Smart Solutions е създадена, за да популяризира най-новите тенденции в дигиталната ера, като предлага уеб обучение за възрастни и младежи в редица области. Сред основните ни дейности бяха разработването и внедряването на онлайн образователни платформи и инструменти за електронно обучение. В годините фирмата се разраства, за да се справи с водещите технологии, стремейки се да ги демистифицират и да увеличат достъпа им до различни социални и професионални групи. Следователно овластяване на по-големите общности с възможността да се справят с взискателните предизвикателства на 21-ви век. Неотдавнашните им начинания включват проучване на различните приложения на разрушителните блокчейн и AI технологии, както и синтез на съдържание за MOOC, финансирани от ЕС.

Предприемачеството е в обхвата на интереси н фирмата и това доведе до редица учебни материали. Нашият фокус е върху обучението и подпомагането на начинаещи и настоящи предприемачи да притежават съответни и актуални знания и набор от умения необходими за един напреднал предприемач. Сред нашите цели е да разширим разбирането за готови за използване на платформи и дигитални инструменти. Интегрирането на някои от тях в работната среда би осигурило на предприемачите да бъдат конкурентни членове на предприемаческата екосистема. Разбирането на основите на много от най-новите технологии би им помогнало да видят нови бизнес перспективи или да засили съществуващия им бизнес.

Компанията е със седалище в Нидерландия.

ASSET BASILICATA azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata

ASSET е представителство на Камарата на търговията, индустрията, занаятите и селското стопанство с името Базиликата и е основана през 1992 г. с решение N 32/2011/1934 и 2/580/1993, като сливане между две предишни агенции (FORIM and CESP) - търговската камара на Potenza и Matera.
„Aziende Speciali“ са инструментални агенции на търговските камари, които са ги създали и работят в съответствие с техните директиви, като помагат за изпълнението на техните програми и проекти (пар. 2, алинея 5 от Закон 580/1993).

ASSET е орган, регулиран от публичното право, който има сред законоустановените задачи:

 • обучение и образование за бизнес и предприемачество, с особен акцент върху новите предприемачи (двете бивши агенции са провели повече от 20 000 часа обучение); обучението по предприемачество се прилага дори в проекти, предназначени за гимназисти и колежани;
 • подкрепа за стартиране на нов бизнес чрез информационни и консултантски услуги (проучване на пазара, субсидирани заеми, оценка на бизнес идеи и т.н.); през последните осем години помогнахме за стартирането на 165 нови предприятия, работещи във всички сектори, включително иновативни стартиращи предприятия;
 • професионално ориентиране и консултиране: ASSET си сътрудничи с 20 гимназии и местния университет и е включил в своите обучения повече от 1800 ученици;
 • организиране на „опит, основан на работа”, позволяващ на учениците от гимназията да редуват кратки периоди на вътрешнофирмено обучение (или други бизнес практики) с преподаване в класната стая: до момента в проведените сесии са участвали около 440 ученици;
 • услуги в подкрепа на технологични и организационни иновации в местните МСП;
 • популяризиране на международни пазари на местни предприятия;
 • сертифициране на типични и традиционни продукти и др.

Като публична организация, ASSET няма търговски цели, а има за цел да предлага и извършва услуги и проекти, подкрепящи и подпомагащи да стартират икономическа екосистема - стартиране, развитие и подобряване на местния бизнес. Поради тази причина тя инвестира човешки и икономически ресурси за осъществяване на проекти и дейности по изброените по-горе теми, предлага и участва активно в мрежи от публични и частни организации (напр. В областта на методологиите за обучение, основани на работата, или подкрепата за нови предприемачи ), сътрудничи си с Basilicata Region в активни политики за заетост и т.н. винаги с цел активиране на синергии с всички съответни заинтересовани страни в региона

В момента ASSET има 23 постоянни служители, разпределени между петте функционални области (или звена) на Агенцията (интернализация и дигитализация на MSMEs; посредничество, помирение, извънсъдебно разрешаване на спорове и предотвратяване на корпоративни кризи; контрол и сертифициране на продукти, обхванати от географски територии или произход; услуги за бизнеса; европейски проекти, професионално ориентиране и обучение, обучение, свързано с работата, и услуга за нов бизнес).

DOM SPAIN S.L.U., Испания

DomSpain (DS Formacio) е учебен и консултативен център, работещ на национално и международно ниво. Предлагат различни услуги на публичния и частния сектор в Испания и участват в международни програми.

Обучителния център на DomSpain разработва образователни програми в четири основни направления:

 • курсове за възрастни, включващи чужди езици, ИКТ, кулинария, танци и уроци за личностно израстване
 • ПОО: ИКТ, чужди езици, пригодност за заетост, практически обучения
 • обучения за преподаватели: подобряване на чуждоезиковите компетенции, използване на дигитални инструменти и нови методи на преподаване
 • извънкласни дейности за ученици и родители, включително чужди езици, кодиране и безопасност в интернет

Компанията предлага както присъствени, така и онлайн курсове.
Курсовете и обученията се провеждат в собствените им помещения, както и в 6 читалища и 5 училища в провинция Тарагона. Работят с повече от 40 преподаватели и всяка академична година обучават около 1400 възрастни.
DomSpain разполага с висококвалифициран ИТ екип, който е реализирал различни национални и международни проекти, включващи разработване на образователни платформи.

Освен това фирмата се фокусира върху укрепването на капацитета на малките предприятия и организации, както и работата по социални въпроси, като включва в дейностите си всички членове на общността, включително работодатели и държавни служители на всички нива.

Skip to content